Thành lập Trường THPT Phó Mục Gia

Thành lập Trường THPT Phó Mục Gia

Lượt xem:

UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án thành lập Trường THPT Phó Mục Gia, tại xã Trà Bình (Trà Bồng). Theo đó, Trường THPT Phó Mục Gia là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức tuyển sinh học sinh của các xã Trà Bình, Trà Phú, Trà Tân, Trà Bùi, Trà Giang và... ...