Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 – 2015

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 – 2015

Lượt xem:

Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 05/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 – 2015 ...
Kế hoạch liên ngành Phối hợp hành động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và Viễn thông vào các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020

Kế hoạch liên ngành Phối hợp hành động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và Viễn thông vào các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020

Lượt xem:

Kế hoạch số 300/KHLN – SGDĐT, CNVTQNI ngày 15/7/2014 Kế hoạch liên ngành Phối hợp hành động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và Viễn thông vào các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020 ...
Kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:

Quyết định Chủ tịch số 951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi ...
Bồi dưỡng thường xuyên và chuyên môn hè cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học năm học 2014-2015

Bồi dưỡng thường xuyên và chuyên môn hè cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 1008/SGDĐT-GDTH ngày 09/7/2014 về việc Bồi dưỡng thường xuyên và chuyên môn hè cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học năm học 2014-2015 ...
Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015

Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 946/SGDĐT-GDTrH ngày 30/6/2014 về việc Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015 ...
Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề ” Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề ” Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016

Lượt xem:

Kế hoạch số 274/KH-SGDĐT-GDMN về việc triển khai thực hiện chuyên đề ” Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016 ...
Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho Cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học năm học 2014-2015

Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho Cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 847/SGDĐT-GDTH ngày 13/6/2014 về việc Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho Cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học năm học 2014-2015 ...
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2014-2015

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 184/SGDĐT-GDMN ngày 15/5/2014 về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2014-2015 ...
Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012

Lượt xem:

323_TTr_GDPT ...
Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Lượt xem:

323_TTr_GDPT ...
Hướng dẫn công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2012

Hướng dẫn công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2012

Lượt xem:

...
Kế hoạch công tác năm học 2010-2011

Kế hoạch công tác năm học 2010-2011

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐBGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010- 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thực hiện Quyết định số 990/QĐ- UBND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về... ...
Thành lập Trường THPT Phó Mục Gia

Thành lập Trường THPT Phó Mục Gia

Lượt xem:

UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án thành lập Trường THPT Phó Mục Gia, tại xã Trà Bình (Trà Bồng). Theo đó, Trường THPT Phó Mục Gia là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức tuyển sinh học sinh của các xã Trà Bình, Trà Phú, Trà Tân, Trà Bùi, Trà Giang và... ...
Trường phổ thông dân tộc dân tộc bán trú được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh

Trường phổ thông dân tộc dân tộc bán trú được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh

Lượt xem:

Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Theo đó, khoảng cách học sinh... ...
PHÂN BỔ GẠO HỖ TRỢ CHO HỌC SINH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

PHÂN BỔ GẠO HỖ TRỢ CHO HỌC SINH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Lượt xem:

Ngày 24/11/2016, Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt phương án cấp gạo để hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2016-2017 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; theo đó, số gạo phân bổ cho các địa phương đợt 2 của học kỳ I, năm học 2016-2017 là 670.220 kg... ...
Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:

UBND tỉnh vừa Ban hành Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, đối tượng áp dụng là Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục (Mầm... ...
Thông báo chương trình học bổng Chevening năm học 2012-2013

Thông báo chương trình học bổng Chevening năm học 2012-2013

Lượt xem:

...
Quảng Ngãi tuyển dụng 845 giáo viên của tỉnh năm 2019

Quảng Ngãi tuyển dụng 845 giáo viên của tỉnh năm 2019

Lượt xem:

Năm 2019 tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng 845 giáo viên, trong đó giáo viên có 42 giáo viên THPT; 240 giáo viên THCS; 305 giáo viên tiểu học; 258 giáo viên mầm non. Nhằm đẩy mạnh việc làm Đà Nẵng cho các giáo viên. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường thêm vào tháng 5/2019. Việc tuyển dụng giáo viên thực hiện theo phân cấp tại Quyết... ...
Điểm mới trong dự thảo quy chế thi THPT quốc gia là cần thiết, hợp lý

Điểm mới trong dự thảo quy chế thi THPT quốc gia là cần thiết, hợp lý

Lượt xem:

GD&TĐ – Đó là khẳng định của TS Nguyễn Văn Huấn – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre – khi chia sẻ ý kiến về dự thảo quy chế thi THPT quốc gia của Bộ GD&ĐT.   Cách tổ chức cụm thi hạn chế thấp nhất khó khăn, tốn kém cho thí sinh Theo dự thảo quy chế thi THPT quốc gia, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung... ...
Trang 3 / 4«1234 »