Kế hoạch trao học bổng ” Vì em hiếu học ” do Viettel tài trợ

Kế hoạch trao học bổng ” Vì em hiếu học ” do Viettel tài trợ

Lượt xem:

Công văn số 439/SGDĐT-GDTrH ngày 02/4/2015 về việc Kế hoạch trao học bổng ” Vì em hiếu học ” do Viettel tài trợ ...
Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet các cấp năm học 2014-2015

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet các cấp năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 1587/SGDĐT-GDTrH ngày 30/9/2014 về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet các cấp năm học 2014-2015 ...
Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE); Tài năng tiếng Anh (OTE) năm học 2014-2015

Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE); Tài năng tiếng Anh (OTE) năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 1579/SGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 về việc Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE); Tài năng tiếng Anh (OTE) năm học 2014-2015 ...
Chương trình phối hợp giữa Sở GDĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2014-2015

Chương trình phối hợp giữa Sở GDĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 399/CTr-SGDĐT-TĐTN ngày 15/9/2014 Chương trình phối hợp giữa Sở GDĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2014-2015 ...
Kế hoạch công tác năm học 2014-2015

Kế hoạch công tác năm học 2014-2015

Lượt xem:

Kế hoạch số 376/KH-SGDĐT ngày 15/9/2014 về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm học 2014-2015 ...
Kế hoạch hoạt động của tổ mạng lưới chuyên môn cấp tiểu học năm học 2014-2015

Kế hoạch hoạt động của tổ mạng lưới chuyên môn cấp tiểu học năm học 2014-2015

Lượt xem:

Kế hoạch số 410/SGDĐT-GDTH ngày 17/9/2014 Kế hoạch hoạt động của tổ mạng lưới chuyên môn cấp tiểu học năm học 2014-2015 ...
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014-2015

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014-2015

Lượt xem:

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2014-2015 ...
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục dân tộc

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục dân tộc

Lượt xem:

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với giáo dục dân tộc ...
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 – 2015

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 – 2015

Lượt xem:

Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 05/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 – 2015 ...
Kế hoạch liên ngành Phối hợp hành động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và Viễn thông vào các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020

Kế hoạch liên ngành Phối hợp hành động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và Viễn thông vào các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020

Lượt xem:

Kế hoạch số 300/KHLN – SGDĐT, CNVTQNI ngày 15/7/2014 Kế hoạch liên ngành Phối hợp hành động triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và Viễn thông vào các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2014-2020 ...
Kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:

Quyết định Chủ tịch số 951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2014 – 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi ...
Bồi dưỡng thường xuyên và chuyên môn hè cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học năm học 2014-2015

Bồi dưỡng thường xuyên và chuyên môn hè cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 1008/SGDĐT-GDTH ngày 09/7/2014 về việc Bồi dưỡng thường xuyên và chuyên môn hè cho cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học năm học 2014-2015 ...
Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015

Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 946/SGDĐT-GDTrH ngày 30/6/2014 về việc Hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT theo đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 từ năm học 2014-2015 ...
Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề ” Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016

Kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề ” Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016

Lượt xem:

Kế hoạch số 274/KH-SGDĐT-GDMN về việc triển khai thực hiện chuyên đề ” Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016 ...
Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho Cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học năm học 2014-2015

Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho Cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 847/SGDĐT-GDTH ngày 13/6/2014 về việc Hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên cho Cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học năm học 2014-2015 ...
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2014-2015

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2014-2015

Lượt xem:

Công văn số 184/SGDĐT-GDMN ngày 15/5/2014 về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2014-2015 ...
Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012

Lượt xem:

323_TTr_GDPT ...
Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Lượt xem:

323_TTr_GDPT ...
Hướng dẫn công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2012

Hướng dẫn công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2012

Lượt xem:

...
Kế hoạch công tác năm học 2010-2011

Kế hoạch công tác năm học 2010-2011

Lượt xem:

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐBGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010- 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Thực hiện Quyết định số 990/QĐ- UBND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về... ...
Thành lập Trường THPT Phó Mục Gia

Thành lập Trường THPT Phó Mục Gia

Lượt xem:

UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án thành lập Trường THPT Phó Mục Gia, tại xã Trà Bình (Trà Bồng). Theo đó, Trường THPT Phó Mục Gia là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức tuyển sinh học sinh của các xã Trà Bình, Trà Phú, Trà Tân, Trà Bùi, Trà Giang và... ...
Trang 3 / 4«1234 »