Công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:


IMG 5524

Chiều 23-6, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công bố và trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ theo Đề án tuyển chọn, bổ sung, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ cấp tỉnh, cấp huyện.

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạọ Đoàn Dụng đã công bố quyết định của UBND tỉnh điều động ông Nguyễn Kiên, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa – Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/7/2014 đến ngày 01/7/2019.

Tại buổi lễ, Ông Đoàn Dụng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã chúc mừng và mong muốn trên cương vị mới, đồng chí không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, giữ vững phẩm chất đạo đức, gương mẫu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao cùng tập thể Ban Giám đốc và toàn thể ngành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là trong việc triển khai thực Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.