Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc tại Quảng Ngãi

Lượt xem:


IMG 3450

Sau khi khảo sát thực tế tại Trường trung học phổ thông Phạm Kiệt, huyện Ba Tơ và Trường trung học phổ thông Dân tộc nội trú Tỉnh, sáng 08/01/2013, Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội do Ông Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về thực trạng công tác giáo dục dân tộc cấp trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với đoàn có Bà Đinh Thị Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân 06 huyện miền núi.

Hiện nay, trên địa bàn 6 huyện miền núi có 06 trường THCS Dân tộc nội trú, 09 trường THPT và 01 trường THPT Dân tộc Nội trú tại Tỉnh.

IMG 3446

Phát biểu tại buổi làm việc Bà Đinh Thị Loan Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị: Trung ương cần ban hành chính sách phù hợp với nguồn lực hiện có để đảm bảo thực thi chính sách. Cần quan tâm bổ sung kinh phí đến vấn đề đào tạo tiếng dân tộc, xem xét về điều kiện thi tuyển vào các trường Nội trú để nâng cao chất lượng trong đó có tính lộ trình, đảm bảo cho con em người dân có điều kiện học tập trong các Trường Dân tộc nội trú, chế độ phụ cấp cho cán bộ quản lý, phục vụ trong trường nội trú

Thay mặt đoàn khảo sát, Ông Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục dân tộc cấp THPT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của địa phương để báo cáo lên Trung ương xem xét, giải quyết.