Giám sát việc tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục

Lượt xem:


Theo kế hoạch, sáng ngày 23/8/2017, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn giám sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi do ông Trần Hoà, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để giám sát việc thực hiện công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ quản lý, công chức, viên chức năm 2015, 2016.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu nêu rõ: Trong 2 năm (2015 và 2016), Sở Giáo dục và Đào tạo không tuyển cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời, Sở đã xây dựng 57 đề án vị trí việc làm của 57 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc, tổng hợp thành Đề án viên chức sự nghiệp giáo dục trực thuộc Sở; xây dựng đề án vị trí việc làm công chức của Sở và các đơn vị trực thuộc, tất cả đề án của các đơn vị đã được cơ quan chuyên môn thẩm định với số lượng biên chế theo định mức được giao.

Qua đó kiến nghị Đoàn giám sát tiếp tục phản ánh đến cấp thẩm quyền sớm sửa đổi, bổ sung Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ và đổi mới quy trình bổ nhiệm công chức lãnh đạo để giảm thời gian và thủ tục không cần thiết.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Hoà, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, thay mặt Đoàn giám sát đã đánh giá cao công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian qua được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan và công khai, minh bạch, tạo động lực để người có trình độ, năng lực phấn đấu vươn lên, góp phần đổi mới công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ trong thời kỳ mới. Đồng thời, ghi nhận những kiến nghị của đơn vị, Đoàn sẽ tổng hợp và báo cáo lên cơ quan chức năng sau khi kết thúc đợt giám sát tại các cơ quan, đơn vị./.

                                                                  Ngọc Pháp