Hội khuyến học tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

Lượt xem:


Ngày 02/8, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học đã tổ chức làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo, dự buổi làm việc có ông Đỗ Văn Phu – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Phạm Thanh Hải – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm của Hội Khuyến học tỉnh, ý kiến phát biểu thảo luận của thành viên nhằm phát huy tốt công tác khuyến học, khuyến tài, triển khai thực hiện có hiệu quả xã hội học tập cộng đồng, dòng họ hiếu học…

Phát biểu kết luận, Giám đốc Đỗ Văn Phu nhấn mạnh: Trong thời gian đến, Hội Khuyến học tỉnh chủ công phối hợp với các Phòng chức năng của Sở kiểm tra, đánh giá việc triển khai Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xây dựng quy chế phối hợp về tổ chức thực hiện.

Lê Ngọc Pháp