Hội nghị giao ban trực tuyến Vùng thi đua số 4 lần thứ nhất năm học 2013-2014

Lượt xem:


Giao-ban-1

Thực hiện kế hoạch công tác của khối thi đua vùng 4, sáng ngày 03 tháng 01 năm 2014, Hội nghị giao ban trực tuyến Vùng thi đua số 4 lần thứ nhất năm học 2013-2014 được tổ chức tại Đắk Lắk. Tại điểm cầu truyền hình của Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thứ trưởng Trần Quang Quý, lãnh đạo Văn phòng các Vụ, Cục chuyên môn của Bộ GDĐT. Tại điểm cầu truyền hình Đắk Lắk có đại diện các Sở của vùng thi đua số 4 gồm: Sở GDĐT Đắk Lắk, Trưởng Vùng thi đua số 4, Sở GDĐT Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Kon Tum.

Theo số liệu báo cáo tại Hội nghị giao ban thì hiện nay, tổng biên chế sự nghiệp cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo toàn Vùng trong năm 2013 là 202.588 người, trong đó có 158.237 giáo viên, có 96,55% giáo viên đạt chuẩn, 43,13% giáo viên đạt trên chuẩn. Nhìn chung, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên của các tỉnh đảm bảo số lượng, cơ cấu bộ môn và đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý giáo dục và giảng dạy của năm học 2013-2014. Về cơ sở vật chất trường học trong toàn vùng đã được tiếp tục đầu tư theo hướng kiên cố hóa, đồng bộ hóa. Kinh phí dành cho công tác xây dựng, sửa chữa, mua sắm phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học năm 2013 trong Vùng đạt 999,8 tỷ đồng, trong đó có trên 2.265 phòng học mới được xây dựng và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên vẫn còn một số phòng học tạm mượn (1.062 phòng học mượn tạm), số phòng học xuống cấp chưa được sửa chữa, nâng cấp; số phòng chức năng, thư viện, thí nghiệm còn thiếu so với yêu cầu; nhiều phòng bộ môn đã có hiện nay cũng chưa đạt chuẩn theo quy định mới; một số điểm trường có nhà vệ sinh xuống cấp, thiếu nguồn nước đạt yêu cầu. Đặc biệt cơ sở vật chất một số trường mầm non còn rất thiếu thốn, không phù hợp với quy định chuẩn do không được đầu tư từ nhiều năm trước.

Hệ thống trường lớp của các cấp học, ngành học trong vùng tiếp tục phát triển theo quy hoạch đã được phê duyệt hoặc xây dựng, thành lập mới theo nhu cầu thực tế từng tỉnh thành. Tính đến nay toàn vùng có 6.231 trường với 94.561 lớp, tăng 112 trường, giảm 1.643 lớp so với năm học trước, trong đó:

– Mầm non: Có 1.891 trường, 19.472 lớp.

– Tiểu học: Có 2.388 trường, 42.890 lớp.

– THCS: Có 1.526 trường, 22.756 lớp.

– THPT: Có 415 trường, 9.443 lớp.

Theo năm học trước, số lượng học sinh nhìn chung giảm ở các bậc học, duy chỉ có bậc học Mầm non tăng hơn 16.087 cháu. Theo số liệu thống kê đầu năm học 2013-2014, toàn vùng có 2.758.156 học sinh từ mầm non đến THPT. So với năm học trước giảm 1.828 học sinh. Tình hình học sinh tăng, giảm của các cấp học ở các tỉnh trong vùng không đồng đều… Tính đến tháng 12/2013, toàn vùng có 1.839/6220 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt tỉ lệ 29,56%).

Cũng tại Hội nghị cũng nêu rõ những khó khăn riêng của từng địa phương trong vùng thi đua số 4: Số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia còn ít do cơ sở vật chất còn thiếu nhiều, chất lượng giáo dục giữa các vùng trong tỉnh chưa đồng đều (Gia Lai, Quảng Nam, Bình Định), cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trường mầm non vẫn còn khó khăn (Lâm Đồng), tỉ lệ huy động trẻ mầm non trong các độ tuổi còn thấp so với bình quân chung của cả nước ( Phú Yên), năng lực chuyên môn một bộ phạn giáo viên, cán bộ quản lý còn yếu, chưa đồng đều (Đắk Nông), chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển (Kon Tum)…

Giao-ban-2

Thay mặt lãnh đạo Bộ GDĐT, Thứ trưởng Trần Quang Quý tiếp thu ý kiến của các Sở GDĐT, ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được trong học kỳ I năm học 2013-2014 của các Sở GDĐT trong Vùng thi đua số 4. Trong thời gian tới, các Sở GDĐT ở Vùng thi đua số 4 cần tập trung rà soát việc thực hiện nhiệm vụ năm học, quan tâm đến vùng đồng bào còn gặp khó khăn, theo dõi những những chỉ đạo mới của Ngành về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.