Hội nghị tập huấn triển khai văn bản luật và công tác phòng chống thiên tai năm 2019

Lượt xem:


Sáng ngày 14/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai văn bản Luật và công tác phòng chống thiên tai, an toàn trường học năm 2019.

Dự Hội nghị có Phó Giám đốc Sở Y tế Phạm Minh Đức, báo cáo viên Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; lãnh đạo các phòng chức năng Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, Trung tâm GDNN-GDTX, đơn vị trực thuộc Sở,  cán bộ, viên chức làm công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản luật, công tác phòng chống thiên tai, an toàn trường học, giáo viên trực tiếp giảng dạy môn giáo dục công dân ở các trường học trong tỉnh.

Hội nghị tập trung triển khai 03 văn bản luật: Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục; và triển khai công tác phòng chống thiên tai và an toàn trường học cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Qua lớp tập huấn, các báo cáo viên cấp cơ sở tiến hành lựa chọn nội dung tuyên truyền, hướng dẫn đến các trường học, góp phần thực thi thi pháp luật có hiệu quả cũng như việc phòng, chống bão lũ, thiên tai, an toàn trường học cho giáo viên và học sinh tỉnh Quảng Ngãi./.

                                                                        Ngọc Pháp