THPT Sơn Mỹ

thptsonmy

1. Trường THPT Sơn Mỹ bắt đầu xây dựng vào ngày 20/04/1985, hoàn thành vào ngày 20/08/1985.

2. Trường THPT Sơn Mỹ UBND tỉnh Nghĩa Bình ký quyết định thành lập vào ngày 4/9/1985.

- Khai giảng khoá học đầu tiên ngày 5/9/1985.

- Tổng số lớp: 6 lớp gồm có 4 lớp 10 và 2 lớp 11 từ trường THPT số 1 Sơn Tịnh chuyển về.

3. Từ năm học 1985-1986 đến năm học 1989-1990:

- Tổng số lớp tăng từ 6 lớp lên 10 lớp.

- Giáo viên có trên 10 đồng chí và 2 nhân viên phục vụ.

- Cơ sở vật chất: có 8 phòng học và 4 phòng nội trú cho GV.

4. Từ năm học 1990-1991 đến năm học 1999-2000:

- Trường THPT Sơn Mỹ gồm 2 cấp: cấp II và cấp III – Do yêu cầu thực tế nên trường THCS Tịnh Khê sát nhập vào.

- Tổng số CB-GV-CNV là 64 đồng chí, trong đó có hợp đồng 2 biên chế bảo vệ.

- Tổng số lớp là 50 lớp, trong đó có 6 lớp hệ BTVH cấp III.

- Cơ sở vật chất: có 22 phòng học, trong đó có 6 phòng học nhà cấp 3. Có thư viện chuẩn 659, có 1 phòng bộ môn, 1 phòng máy vi tính.

5. Đến năm học 2000-2001: số học sinh cấp 2 được tách ra khỏi trường THPT Sơn Mỹ và từ đó trường chỉ còn hệ THPT cấp III

6. Từ năm học 2001-2002 đến năm học 2009-2010:

Mỗi năm học có trên 1900-2200 học sinh được biên chế trên 30 lớp, CB,GV,CNV có trên 70 người

7. Năm học 2010-2011

- Tổng số học sinh toàn trường là: 2215 học sinh được chia làm 38 lớp THPT và 7 lớp BT.THPT

- Tổng số CB-GV-CNV: 88 người; trong đó BGH: 3; GV: 78; CNV: 7.

- Cơ sở vật chất: có 38 phòng học nhà cấp 3, 2 phòng thí nghiệm thực hành, thư viện đạt chuẩn, 2 phòng máy vi tính, các phòng chức năng, có nhà luyện tập đa chức năng, khu giáo dục thể chất.

Website: THPTSONMY.EDU.VN

quangngai.edu.vn
..