THPT Huỳnh Thúc Kháng

Trường Phổ thông Trung học bán công cấp II, III huyện Sơn Tịnh (nay là Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng) là một trong các trường bán công đầu tiên ra đời vào năm 1992 tại Tỉnh Quảng Ngãi kể từ sau ngày thống nhất đất nước năm 1975. Được sự nhất trí của Huyện Ủy và Bí Thư Huyện Ủy Huyện Sơn Tịnh Ông Võ Đức Huy (nay Ủy viên Trung Ương Đảng); sự chỉ đạo của UBND Huyện Sơn Tịnh, Chủ Tịch UBND Huyện Ông Nguyễn Đình Oanh (nay đã nghỉ hưu) và Phó Chủ Tịch UBND Huyện Ông Lê Đức Khánh (nay là Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Ủy Sơn Tịnh) cùng với Phòng Giáo dục Sơn Tịnh đã tích cực tiến hành chuẩn bị các điều kiện để thành lập Trường. UBND Huyện Sơn Tịnh đã có đề nghị tại công văn số 350/TT-UB ngày 10/7/1992 và tờ trình số 872/KHTV ngày 23/7/1992 của Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Quảng Ngãi đồng thời được sự đề nghị của Ông Trưởng ban Tổ chức Chính quyền Tỉnh Quảng Ngãi gởi UBND Tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập trường Phổ thông Trung học bán công cấp II, III huyện Sơn Tịnh. Trường chính thức được UBND Tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định thành lập:

thpthuynhthuckhang

- Trường được thành lập theo Quyết định số 1383/QĐ-UB ngày 01/10/1992 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Ngãi.

- Danh xưng: Trường Phổ thông Trung học bán công cấp II, III huyện Sơn Tịnh (Viết tắt là Trường PTTHBC Sơn Tịnh), trực thuộc UBND Huyện Sơn Tịnh.

Danh xưng Trường PTTH Bán công Huỳnh Thúc Kháng cũng đã được đề nghị lúc ấy nhưng chưa được UBND Tỉnh Quảng Ngãi chính thức chấp thuận. Tuy thế, gọi gọn "Trường Bán công Huỳnh Thúc Kháng" cũng được nhiều người hay dùng từ lúc được thành lập. Ngày nay, người dân Sơn Tịnh còn gọi gọn hơn nữa là "Trường Huỳnh".

- Địa điểm: Thôn Liên Hiệp I, Thị Trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại 055 – 842266 (đến năm 2008, số ĐT: 055 – 3842266).

- Trường PTTHBC Sơn Tịnh là đơn vị sự nghiệp giáo dục, được Nhà Nước giao cơ sở vật chất, địa điểm, hoạt động theo nguyên tắc hạch toán, tự cân đối thu chi từ nguồn kinh phí do cha mẹ học sinh đóng góp bằng học phí và tự nguyện.

Thời điểm 1992 vừa mới kết thúc thời kỳ bao cấp ở một số lĩnh vực của nền kinh tế, bắt đầu xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, ... đang có sự thoát khỏi thời kỳ bao cấp, chuyển mình đi lên của nền kinh tế đất nước.

Trong thời điểm lịch sử này, ra đời loại hình trường bán công còn rất lạ và hoài nghi trong tư duy bao cấp đối với nhiều người lúc ấy là một sự thử thách lớn. Xây dựng và đảm bảo sự sống còn, phát triển loại hình trường bán công là sự quyết tâm phấn đấu của Ngành Giáo dục tỉnh nhà dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ địa phương, sự chỉ đạo của các cấp Chính quyền, sự hỗ trợ của các ban ngành và ủng hộ của nhân dân địa phương.

Được sự quan tâm của UBND Huyện Sơn Tịnh và Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Ngãi, sự trợ giúp của Phòng Giáo dục Sơn Tịnh và Trường THPT Số 1 Sơn Tịnh trong những năm đầu thành lập, sự đồng thuận của phụ huynh học sinh trong các việc làm của nhà trường và sự nổ lực phấn đấu của giáo viên, CBNV của trường đã quyết tâm xây dựng nhà trường có nền nếp học tập và giảng dạy, chú trọng công tác quản lý chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục ngay từ đầu và thường xuyên. Đây là một trong các tiêu chí để nhà trường phát triển bền vững, có "thương hiệu", được sự tín nhiệm của nhân dân địa phương như ngày nay.

quangngai.edu.vn
..