Thành lập Trường THPT Phó Mục Gia

IMG 3674

UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án thành lập Trường THPT Phó Mục Gia, tại xã Trà Bình (Trà Bồng).

quangngai.edu.vn
..