Hướng dẫn tổ chức cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục quy định, cho giáo viên THCS và THPT, năm học 2016-2017

Công văn số 1479/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2016 về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục quy định, cho giáo viên THCS và THPT, năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế năm học 2016-2017

Kế hoạch số 646/KH-SGDĐT ngày 12/9/2016  thực hiện công tác Pháp chế năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2016-2017

Quyết định số 3642/QĐ-SGDĐT ngày 13/9/2016 về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Kế hoạch Hội thi giáo dục an toàn giao thông cấp mầm non năm học 2015-2016

KH Hội thi giáo dục an toàn giao thông cấp mầm non năm học 2015-2016 (nội dung đính kèm)

Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015-2016

Công văn số 590/CTr-SGDĐT-ĐTN ngày 17/9/2015 về việc Ban hành Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2015-2016 (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..