Kế hoạch Tổ chức làm việc với Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện về công tác phát triển giáo dục tại địa phương năm 2017

Kế hoạch số 106/KH-SGDĐT ngày 24/02/2017 về việc  Tổ chức làm việc với Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện về công tác phát triển giáo dục tại địa phương năm 2017 (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục quy định, cho giáo viên THCS và THPT, năm học 2016-2017

Công văn số 1479/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2016 về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi sử dụng thiết bị dạy học theo danh mục quy định, cho giáo viên THCS và THPT, năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Kế hoạch thực hiện công tác Pháp chế năm học 2016-2017

Kế hoạch số 646/KH-SGDĐT ngày 12/9/2016  thực hiện công tác Pháp chế năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2016-2017

Quyết định số 3642/QĐ-SGDĐT ngày 13/9/2016 về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Kế hoạch Hội thi giáo dục an toàn giao thông cấp mầm non năm học 2015-2016

KH Hội thi giáo dục an toàn giao thông cấp mầm non năm học 2015-2016 (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..