Kế hoạch trao học bổng " Vì em hiếu học " do Viettel tài trợ

Công văn số 439/SGDĐT-GDTrH ngày 02/4/2015 về việc Kế hoạch trao học bổng " Vì em hiếu học " do Viettel tài trợ (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet các cấp năm học 2014-2015

Công văn số 1587/SGDĐT-GDTrH ngày 30/9/2014 về việc Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán qua Internet các cấp năm học 2014-2015 (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE); Tài năng tiếng Anh (OTE) năm học 2014-2015

Công văn số 1579/SGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 về việc Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE); Tài năng tiếng Anh (OTE) năm học 2014-2015 (nội dung đính kèm)

Chương trình phối hợp giữa Sở GDĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2014-2015

Công văn số 399/CTr-SGDĐT-TĐTN ngày 15/9/2014 Chương trình phối hợp giữa Sở GDĐT với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi năm học 2014-2015 (nội dung đính kèm)

Kế hoạch công tác năm học 2014-2015

Kế hoạch số 376/KH-SGDĐT ngày 15/9/2014 về việc Ban hành Kế hoạch công tác năm học 2014-2015 (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..