Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2014-2015

Công văn số 184/SGDĐT-GDMN ngày 15/5/2014 về Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2014-2015 (file đính kèm)

Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2012

Click vào đây để tải về

Hướng dẫn thanh tra thi tốt nghiệp THPT năm 2012

Click vào đây để tải về

Hướng dẫn công tác xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2012

Tải về

Kế hoạch công tác năm học 2010-2011

Căn cứ Quyết định số 2091/QĐBGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2010- 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Quyết định số 990/QĐ- UBND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2010- 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học 2010-2011 của ngành Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi,

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, nội dung công tác chung của toàn ngành trong năm học 2010- 2011 để các đơn vị làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Ke hoach cong tac nam hoc 2010-2011.doc

quangngai.edu.vn
..