Quy định tuyển chọn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bằng hình thức thi tuyển

Quyết định 3814-QĐ/TU ngày 16/6/2014 của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Quy định tuyển chọn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bằng hình thức thi tuyển (nội dung đính kèm)

Thông báo kế hoạch Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2011-2012

Chi tiết

quangngai.edu.vn
..