Tìm kiếm văn bản pháp quy

Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Thành lập Đội tuyển tham dự kỳ thi chọn HSG QG năm học 2014-2015 29 Tháng 9 2014 98
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục QP-AN năm học 2014-2015 29 Tháng 9 2014 28
Về việc cử công chức, viên chức đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị-hành chính tại trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi 29 Tháng 9 2014 67
Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông Tư 30/2014/TT-BGDĐT 26 Tháng 9 2014 243
Chỉ đạo xây dựng mô hình điểm thực hiện chuyên đề " Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vân động cho trẻ em trong trường mầm non, giai đoạn 2013-2016 24 Tháng 9 2014 51
Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh 24 Tháng 9 2014 54
Hướng dẫn thực hiện chuyên môn tiểu học năm học 2014-2015 24 Tháng 9 2014 73
Tổ chức Hội thi " Viết chữ đúng, Rèn chữ đẹp " cho học sinh cấp tiểu học năm học 2014-2015 24 Tháng 9 2014 67
Hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng năm học 2014-2015 22 Tháng 9 2014 190
Hướng dẫn thực hiện công tác ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2014-2015 22 Tháng 9 2014 90
quangngai.edu.vn