Tìm kiếm văn bản pháp quy

Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông 08 Tháng 12 2016 43
Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính 02 Tháng 12 2016 121
Tiếp tục thực hiện Công điện số 16/CĐ-PCTTTKCN hồi 11h00 ngày 30/11/2016 về tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với mưa vừa đến mưa to gây lũ lụt 02 Tháng 12 2016 157
Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi 02 Tháng 12 2016 107
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo và Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi 02 Tháng 12 2016 87
Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử eOffice tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi 02 Tháng 12 2016 61
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về trật tự An toàn giao thông đường bộ, đường sắt trong các trường học 13 Tháng 10 2016 543
Hướng dẫn tổ chức cuộc thi giải toán, vật lý qua Internet các cấp năm học 2016-2017 13 Tháng 10 2016 625
Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2016-2017 13 Tháng 10 2016 617
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ Thông tin năm học 2016-2017 13 Tháng 10 2016 583
quangngai.edu.vn
...