Tìm kiếm văn bản pháp quy

Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đánh giá cơ sở giáo dục năm học 2014-2015 15 Tháng 9 2014 92
Hướng dẫn tổ chức các hội thi cấp học mầm non, năm học 2014-2015 12 Tháng 9 2014 61
Cử cán bộ, giáo viên tham gia dự Hội nghị phổ biến Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin Sởi-Rubella cho trẻ em 1-14 tuổi và triển khai một số hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong trường học năm 2014-2015 12 Tháng 9 2014 66
Điều động cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ báo cáo viên lớp tập huấn nghề phổ thông; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học; tập huấn về thực hành, thí nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi các môn Lý, Hóa, Sinh bậc THPT 12 Tháng 9 2014 130
Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014 10 Tháng 9 2014 113
Kiểm tra nhu cầu tuyển mới viên chức ở các đơn vị trực thuộc 05 Tháng 9 2014 454
Hướng dẫn đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn và tham gia diễn đàn trên mạng về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong trường phổ thông năm học 2014-2015 05 Tháng 9 2014 278
Tổ chức các hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2014-2015 và tiêu chí kiểm tra đánh giá các hoạt động 05 Tháng 9 2014 123
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2014-2015 05 Tháng 9 2014 180
Quyết định Kiểm tra công tác khảo sát chất lượng đầu năm 2014-2015 04 Tháng 9 2014 249
quangngai.edu.vn