Tìm kiếm văn bản pháp quy

Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Hướng dẫn thực hiện việc tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015 theo đề chung của Sở 21 Tháng 11 2014 63
Thi viết " Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam " 18 Tháng 11 2014 59
Góp ý quy định việc điều động, luân chuyển cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo 11 Tháng 11 2014 494
Kiểm tra, rà soát xây dựng lại Đề án vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập 07 Tháng 11 2014 168
Về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc, phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi 07 Tháng 11 2014 299
Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh 06 Tháng 11 2014 94
Thông báo kế hoạch tổ chức các cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (IOE); tài năng tiếng Anh (OTE) năm học 2014-2015 04 Tháng 11 2014 270
Triển khai Giáo dục giới, bình đẳng giới trong chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh năm 2014-2015 04 Tháng 11 2014 101
Hội thảo nâng cao chất lượng dạy và học cấp THCS, THPT năm học 2014-2015 04 Tháng 11 2014 161
Hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên 04 Tháng 11 2014 113
quangngai.edu.vn