Tìm kiếm văn bản pháp quy

Hiển thị # 
Tiêu đề Ngày tạo Lượt xem
Thông báo chất lượng 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh khối lớp 9 qua các kỳ kiểm tra chung trên địa bàn toàn tỉnh trong năm học 2014-2015 14 Tháng 8 2015 458
Công nhận kết quả thẩm định Đề tài, sáng kiến của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và Đào tạo năm học 2014-2015 07 Tháng 8 2015 665
Triển khai một số nội dung ôn, thi đầu vào giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2015 05 Tháng 8 2015 236
Hướng dẫn tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2015-2016 qua mạng 05 Tháng 8 2015 325
Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 29 Tháng 7 2015 2493
Chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục đầu năm học 2015-2016 27 Tháng 7 2015 476
Lịch duyệt tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 23 Tháng 6 2015 2095
Thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 23 Tháng 6 2015 3238
Bổ sung danh sách quy hoạch dự nguồn cán bộ quản lý trường học 22 Tháng 5 2015 1857
Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên chức giáo dục năm học 2014-2015 22 Tháng 5 2015 1155
quangngai.edu.vn