Tìm kiếm văn bản pháp quy

Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017

Công văn số 2378/SGDĐT-VP ngày 07/12/2016 Hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông

Quyết định 5062/QĐ-SGDĐT ngày 07/12/2016 về việc Ban hành Quy định tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (nội dung đính kèm)

Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định số 225/QĐ-XPVPHC ngày 30/11/2016 của Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi về việc Xử phạt vi phạm hành chính (nội dung đính kèm)

Tiếp tục thực hiện Công điện số 16/CĐ-PCTTTKCN hồi 11h00 ngày 30/11/2016 về tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với mưa vừa đến mưa to gây lũ lụt

Công văn số 2352/SGDĐT-VP ngày 02/12/2016 về việc Tiếp tục thực hiện Công điện số 16/CĐ-PCTTTKCN hồi 11h00 ngày 30/11/2016 về tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với mưa vừa đến mưa to gây lũ lụt (nội dung kèm theo)

Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

Quyết định số 4641/QĐ-SGDĐT ngày 04/11/2016 về việc Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..