Tìm kiếm văn bản pháp quy

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ Thông tin năm học 2016-2017

Công văn số 2052/SGDĐT-GDTrH ngày 11/10/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Công nghệ Thông tin năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn tổ chức các Hội thi cấp học mầm non năm học 2016-2017

Công văn số 2054/SGDĐT-GDMN ngày 11/10/2016 về việc Hướng dẫn tổ chức các Hội thi cấp học mầm non năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Hướng dẩn triển khai dạy học cả ngày ở trường tiểu học từ năm học 2016-2017

Công văn số 2038/SGDĐT-GDTH ngày 10/10/2016 về việc Hướng dẩn triển khai dạy học cả ngày ở trường tiểu học từ năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi 0lympic tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017

Công văn số 2033/SGDĐT-GDTrH ngày 06/10/2016 về việc Hướng dẫn tổ chức các cuộc thi 0lympic tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Thông báo về việc Xét cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng năm 2016

Công văn số 2003/SGDĐT-VP về việc Xét cấp học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng năm 2016 (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..