Tìm kiếm văn bản pháp quy

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017

Công văn số 1444/SGDĐT-GDMN ngày 08/9/2016 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2017 (năm học 2017-2018)

Công văn số 751/SGDĐT-KHTC ngày 13/5/2016 về việc  xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục - đào tạo năm 2017 (năm học 2017-2018) (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016-2017

Công văn số 399/SGDĐT-KTKĐCL ngày 11/4/2016 về việc Hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016-2017 (nội dung đính kèm)

Tiếp tục thực hiện đảm bảo Trật tự An toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 và 01/5/2016

Công văn số 612/SGDĐT-VP ngày 21/4/2016 về việc Tiếp tục thực hiện đảm bảo Trật tự An toàn giao thông trong dịp Lễ 30/4 và 01/5/2016 (nội dung đính kèm)

Về việc thành lập Đoàn tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 khu vực III tại Thanh Hóa

Quyết định số 407/QĐ-SGDĐT ngày 31/3/2016 về việc thành lập Đoàn tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 khu vực III tại Thanh Hóa (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..