Tìm kiếm văn bản pháp quy

Tổ chức thi tìm hiểu Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương

Công văn số 531/SGDĐT-VP ngày 21/9/2015 về việc Tổ chức thi tìm hiểu Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015

Công văn số 1552/SGDĐT-GĐTrH ngày 23/9/2015 về việc Hướng dẫn tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2015 (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn thực hiện công tác ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016

Công văn số 1454/SGDĐT-GDTrH ngày 17/9/2015 về việc Hướng dẫn thực hiện công tác ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp và y tế trường học năm học 2015-2016 (nội dung đính kèm)

Tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Công văn số 1537/SGDĐT-GDTrH ngày 21/9/2015 về việc Tăng cường phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (nội dung đính kèm)

Triển khai giáo dục An toàn giao thông cho học sinh tiểu học

Công văn số 1518/SGDĐT-GDTH ngày 18/9/2015 về việc Triển khai giáo dục An toàn giao thông cho học sinh tiểu học (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..