Thông báo Về điều kiện, chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

Thông báo Về điều kiện, chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Đại học Tây Nguyên (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..