Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐHĐN năm 2015

Công văn số 2177/ĐHĐN-ĐT ngày 11/5/2015 của Đại học Đà Nẳng về việc Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào ĐHĐN năm 2015 (nội dung đính kèm)

Về việc thi năng khiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015

Thông báo số 246/TB-ĐHSP ngày 15/4/2015 của Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh Về việc thi năng khiếu tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015 (nội dung đính kèm)

Thông báo kết quả vòng thi cấp toàn quốc cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dánh cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015

Thông báo kết quả vòng thi cấp toàn quốc cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dánh cho học sinh phổ thông năm học 2014-2015 (Kết quả khối 5; Kết quả khối 9; Kết quả khối 11)

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký dự thi môn Vẽ trang trí màu nước ngành Thiết kế thời trang kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2015

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký dự thi môn Vẽ trang trí màu nước ngành Thiết kế thời trang kỳ thi tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2015 (nội dung đính kèm)

Thông báo ca thi lý thuyết nghề phổ thông khóa ngày 26 tháng 4 năm 2015

Công văn số 558/SGDĐT-GDTrH ngày 20/4/2015 về việc Thông báo ca thi lý thuyết nghề phổ thông khóa ngày 26 tháng 4 năm 2015 (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..