Thông báo việc thay đổi, bổ nhiệm nhân sự cán bộ quản lý

Đầu năm 2015 đến nay, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định thay đổi, bổ nhiệm về nhân sự cán bộ quản lý tại một số đơn vị trực thuôc (chi tiết đính kèm)

Đường dẫn nội dung tập huấn PMIS qua mạng

Link tải toàn bộ Nội dung tập huấn PMIS qua mạng:

https://www.mediafire.com/folder/t7x2k8scen88v/Tap_huan_PMIS

Nếu máy tính đã cài PMIS thì chỉ cần cài bản cập nhật.

Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Nguyễn Minh Trí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi

Thông báo Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Nguyễn Minh Trí Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi (nội dung đính kèm)

Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016, khảo sát chất lượng lớp 5 và kiểm tra học kỳ các môn học bậc trung học năm học 2014-2015

Công văn số 1600/SGDĐT-GDTrH ngày 30/9/2014 về việc Thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016, khảo sát chất lượng lớp 5 và kiểm tra học kỳ các môn học bậc trung học năm học 2014-2015 (nội dung đính kèm)

Thông báo thay đổi thời gian họp trực báo đầu năm học 2014-2015

Thông báo số 1554/TB-SGDĐT ngày 25/9/2014 về việc thay đổi thời gian họp trực báo đầu năm học 2014-2015 (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..