Thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh vào đội tuyển dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2014-2015

Công văn số 1538/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 23/9/2014 về việc Thông báo kết quả kỳ thi chọn học sinh vào đội tuyển dự kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2014-2015 (nội dung đính kèm)

Thông tin học bổng ITA Đại học Tân Tạo

Thông tin học bổng ITA Đại học Tân Tạo (nội dung đính kèm)

Thông tin về học bổng tiếp sức đến trường 2014 dành cho tân sinh viên 03 tỉnh, thành Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẳng

Thông tin về học bổng tiếp sức đến trường 2014 dành cho tân sinh viên 03 tỉnh, thành Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẳng (nội dung đính kèm)

Thông báo kết quả tuyển dụng giáo viên năm học 2013-2014

Thông báo kết quả tuyển dụng giáo viên vào các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2013-2014 (danh sách đính kèm)

Tuyển chọn sinh viên đi đào tạo ĐH ở nước ngoài bằng kinh phí của LD Việt - Nga Vietsovpetro năm học 2014-2015

Tuyển chọn sinh viên đi đào tạo ĐH ở nước ngoài bằng kinh phí của LD Việt - Nga Vietsovpetro năm học 2014-2015 (file đính kèm)

quangngai.edu.vn
..