Thông báo kết quả giáo viên được tuyển dụng vào các trường trực thuộc Sở GDĐT năm học 2012-2013

Thông báo và danh sách đính kèm

Hướng dẫn ôn tập phần phỏng vấn thực hành tuyển dụng giáo viên năm học 2012-2013

Chi tiết đính kèm

Thông báo triệu tập ứng viên nộp hồ sơ dự tuyển giáo viên năm học 2012-2013

Thời gian: 7 giờ 30 ngày 25/01/2013

Địa điểm: Hội trường Trường THPT Trần Quốc Tuấn, số 503 Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi

Chi tiết đính kèm

Thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGƯT năm 2012

Thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu NGƯT năm 2012

chi tiết danh sách và hướng dẫn lấy ý kiến phản ánh đính kèm

quangngai.edu.vn
..