Lịch tiếp dân năm 2016

Lịch tiếp dân năm 2016 (chi tiết đính kèm)

Thông báo về việc ưu tiên tuyển dụng giáo viên năm 2015 tại trường THPT Chuyên Lê Khiết

Thông báo số 364/TB-SGDĐT ngày 26/6/2015 Về việc ưu tiên tuyển dụng giáo viên năm 2015 tại trường THPT Chuyên Lê Khiết (nội dung đính kèm)

Tuyển chọn sinh viên đi đào tạo đại học ở nước ngoài bằng kinh phí của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro năm học 2015-2016

Thông báo về việc Tuyển chọn sinh viên đi đào tạo đại học ở nước ngoài bằng kinh phí của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro năm học 2015-2016 (chi tiết đính kèm)

Thông báo Về điều kiện, chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015

Thông báo Về điều kiện, chỉ tiêu tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 của Đại học Tây Nguyên (nội dung đính kèm)

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy khoá 38 - năm 2015

Thông báo số 24/TB-ĐHTDTT HCM ngày 20/4/2015 Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy khoá 38 - năm 2015 (nội dung đính kèm)

quangngai.edu.vn
..