Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học Âm nhạc 9

1. Tên đề tài: Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học Âm nhạc 9

2. Tác giả: Lê Võ Duy Tùng

3. Đơn vị: Trường trung học cơ sở  Phổ Minh

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài -> Tải về

Giáo dục giới tính và bình đẳng giới chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên

1. Tên đề tài: Giáo dục giới tính và bình đẳng giới chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên

2. Tác giả: Nguyễn Thị Diệp

3. Đơn vị: Trường THPT Lê Quí Đôn

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài -> Tải về

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Địa lý

1. Tên đề tài: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Địa lý

2. Tác giả: Dương Văn Nam

3. Đơn vị: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài -> Tải về

Một số kinh nghiệm tăng cường khả năng vận động, tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học thể dục bậc THPT

1. Tên đề tài: Một số kinh nghiệm tăng cường khả năng vận động, tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học thể dục bậc THPT

2. Tác giả: Tôn Ngọc Vịnh

3. Đơn vị: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài -> Tải về

Nghiên cứu hình thái và thể lực của học sinh nữ lứa tuổi 15, 16, 17 các trường THPTHuỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

1. Tên đề tài: Nghiên cứu hình thái và thể lực của học sinh nữ lứa tuổi 15, 16, 17 các trường THPTHuỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

2. Tác giả: Nguyễn Văn Luận

3. Đơn vị: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

4. Lĩnh vực: Chuyên môn

5. File nội dụng đề tài -> Tải về

quangngai.edu.vn
..