Tập huấn giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

IMG 6689

Giáo dục về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai là vấn đề rất quan trọng và rất cần thiết; thực hiện kế hoạch công năm học 2014-2015

Sáng nay, ngày 24/10/2014 tại Trường Cao Đẳng Công thương thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lớp tập huấn về giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và giáo dục ứng phó với biến đổi khí hâu, phòng chống thiên tai trong các trung tâm học tập cộng đồng.

Hội thảo chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học”

IMG 20141021 113656

Thực hiện kế hoạch năm học 2014-2015 và nhằm xác định thực trạng, nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng học sinh tiểu học không biết đọc, viết, tính toán góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bậc tiểu học một cách hiệu quả, sáng ngày 21/10/2014, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo chuyên đề "Nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học".

TẬP HUẤN: NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC.

IMG 6224

Sáng ngày 13/9/2014, tại Trường Đại học Công nghiệp (phân hiệu Quảng Ngãi, số 938 Quang Trung - thành phố Quảng Ngãi), Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp tập huấn về Nâng cao hiệu quả đổi mới quản lý hoạt động dạy và học ở trường trung học do TS Vũ Đình Chuẩn - Vụ trưởng Vụ GDTrH, Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo.

Hội nghị đánh giá tiến độ thành lập trường Phổ thông Dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh

Phó Ch  t ch UBND t nh Lê Quang Thích phát bi u ch    o t i h i ngh

Sáng 12/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ thành lập trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của UBND tỉnh.

Trường THPT Bình Sơn Khai gảng năm học 2014-2015

anh1

Sáng ngày 5/9 Trường THPT Bình Sơn tổ chức Lễ khai giảng năm học mới, năm học 2014 - 2015, năm học đầu tiên toàn ngành tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Đây cũng là năm học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng đã được nêu trong nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

quangngai.edu.vn
..