Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX

Công văn số 4221/BGDĐT-CNTX ngày 08/8/2014 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 đối với GDTX (nội dung đính kèm)

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015

Công văn số 4119/BGDĐT-GDTH ngày 06/8/2014 của Bộ Giáo dục và Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015 (nội dung đính kèm)

Tập huấn Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2014-2015

IMG 5686

Ông Nguyễn Kiên - Phó Giám đốc Sở GDĐT phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Năm học 2014-2015 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Chương trình hành động số 51 của Tỉnh uỷ; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006-2015" và triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm học.

Quyết tâm phổ cập giáo dục mầm non đúng thời hạn

IMG 5649

Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Như Sô tại hội nghị sơ kết thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầm non (PCGDMN) cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2012-2015 tỉnh Quảng Ngãi vào sáng 26.7.

Tập huấn Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường trung học

IMG 5613

Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Công văn số 2718/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cử đoàn cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng về đổi mới kiểm tra, đánh giá trong quá trình dạy học ở trường trung học.

quangngai.edu.vn
..