Quảng Ngãi tuyển dụng 845 giáo viên của tỉnh năm 2019

Lượt xem:


Năm 2019 tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng 845 giáo viên, trong đó giáo viên có 42 giáo viên THPT; 240 giáo viên THCS; 305 giáo viên tiểu học; 258 giáo viên mầm non.

Nhằm đẩy mạnh việc làm Đà Nẵng cho các giáo viên. Sở Giáo dục và Đào tạo đã tăng cường thêm vào tháng 5/2019.

Việc tuyển dụng giáo viên thực hiện theo phân cấp tại Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi: Sở Giáo dục và Đào​ tạo tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục trực thuộc; UBND các huyện, thành phố tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở cho các cơ sở giáo dục trực thuộc.

Ảnh minh họa

Để công khai, minh bạch và tăng cương tính cạnh tranh, việc thi tuyển sẽ được tổ chức thành 2 vòng thi:

– Vòng 1 (điều kiện): Thi trắc nghiệm trên giấy (03 môn: Ngoại ngữ, Tin học và Kiến thức chung).

– Vòng 2 Thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.

Hội đồng thi các huyện, thành phố sẽ tổ chức thi 2 vòng cùng một thời gian thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về tài liệu ôn tập, ra đề thi, đáp án thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội đồng thi các huyện thực hiện việc chấm thi theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo (về thảo luận đáp án, chấm chung, khóa bài thi…). Sở Nội vụ thực hiện việc giám sát công tác giám sát tuyển dụng giáo viên theo quy định.