Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với Thường trực Huyện ủy Sơn Tịnh về công tác triển giáo dục

Lượt xem:


Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-SGDĐT ngày 24/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về tổ chức làm việc với Thường trực Huyện ủy, UBND huyện về công tác phát triển giáo dục tại địa phương năm 2017.

Sáng ngày 03/8, Sở Giáo dục và Đào tạo và huyện Sơn Tịnh tổ chức cuộc họp giữa lãnh đạo địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo để bàn về công tác phát triển giáo dục trên địa bàn huyện.

Ông Nguyễn Ngọc Thái – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sơn Tịnh và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Văn Phu chủ trì cuộc họp.

Tham gia góp ý, thảo luận để duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, rà soát, đánh giá trường đạt chuẩn quốc gia,… đối với giáo dục huyện Sơn Tịnh, lãnh đạo các phòng chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề ra những hướng giải quyết thích hợp cho các vướng mắc đối với ngành Giáo dục huyện.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, ông Đỗ Văn Phu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh: Ghi nhận kết quả đáng trân trọng của ngành giáo dục huyện trong thời gian qua, đồng thời đề nghị huyện quan tâm đến việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các Trung tâm giáo dục cộng đồng, tập trung rà soát lại quy hoạch mạng lưới trường lớp.

Chỉ đạo đánh giá kết quả học tập của học sinh thực chất, chống chạy theo thành tích. Khắc phục những tồn tại trong việc tiếp nhận thiết bị, đồ dùng dạy học, đặc biệt là thiết bị điện tử; rà soát lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, Đề án vị trí việc làm.

Trong thời gian tới, Huyện tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Nghị Quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Bố trí đủ ngân sách theo quy định, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục, đầu tư phát triển các trường chuẩn và giữ chuẩn, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của địa phương./.

                                                  Ngọc Pháp