Đường dẫn nội dung tập huấn PMIS qua mạng

Lượt xem:


Link tải toàn bộ Nội dung tập huấn PMIS qua mạng:

https://www.mediafire.com/folder/t7x2k8scen88v/Tap_huan_PMIS

Nếu máy tính đã cài PMIS thì chỉ cần cài bản cập nhật.