Hội nghị công tác thi năm 2015

Lượt xem:


Để chuẩn bị việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 và Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016, Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập Hội nghị triển khai công tác thi, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 01 buổi; khai mạc lúc 13 giờ 30, ngày 01 tháng 4 năm 2015.

2. Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (cơ sở Quảng Ngãi), số 938, Quang Trung, TP. Quảng Ngãi.

3. Thành phần:

– 01 lãnh đạo đơn vị;

– 01 cán bộ tuyển sinh;

– 01 cán bộ phụ trách nhập dữ liệu thi.