Thông báo: Học sinh toàn tỉnh nghỉ học ngày 07/11/2017

Lượt xem:


Thực hiện Công điện số 15 của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, theo dự báo trong đêm nay (ngày 06/11/2017) mực nước các sông trên địa bàn tỉnh tiếp tục dâng cao vượt mức báo động 3. Để đảm bảo tính mạng cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo học sinh toàn tỉnh tiếp tục nghỉ học vào ngày 07/11/2017. Văn phòng Sở xin thông báo.