Thông báo nghỉ học ngày 10/12/2018

Lượt xem:


Theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở GDĐT Đỗ Văn Phu, do mưa lớn nên học sinh nghỉ học vào Thứ 2, ngày 10/12/2018. Tùy theo tình hình mưa lũ tại địa phương Thủ trưởng các cơ sở giáo dục chủ động cho học sinh đi học lại sau khi nước rút..

Nguyến Đức Huân- Phó Chánh Văn phòng- Sở GDĐT. ĐT 0914.121.856.