Tổ chức thi tuyển giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở GDĐT và giáo viên các môn học thuộc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT cho các Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018

Lượt xem: