Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:


Sáng 18-7, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo để nghe báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017 và việc tổ chức thực hiện các kết luận, Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lê Quang Thích; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng; và lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy, các sở ngành của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, cảm ơn và đánh giá cao các thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tỉnh nhà đã dành tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của mình cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà, mong rằng trong thời gian tới, toàn ngành cần phát huy tốt hơn nữa để sự nghiệp giáo dục của tỉnh thực sự đổi mới căn bản và đổi mới toàn diện; việc đổi mới xuất phát từ bản thân mỗi con người, trước hết là đội ngũ thầy cô giáo, đội ngũ quản lý giáo dục các cấp.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị toàn ngành kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cũng như Chương trình hành động số 51 của Tỉnh ủy, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và các Kết luận của Tỉnh ủy, trọng tâm là đổi mới tư duy, phát triển giáo dục theo cơ chế thị trường, khuyến khích cạnh tranh sáng tạo cả trong đầu tư, trong quản lý giáo dục, trong dạy và học; tập trung nâng cao chất lượng, giảm dần cơ sở giáo dục công lập, tăng số lượng trường tư thục; chủ động rà soát, tham mưu, điều chỉnh, bổng sung quy hoạch hệ thống giáo dục đào tạo ở tất cả các cấp bậc; cần có cơ chế, giải pháp để tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về sắp xếp biên chế; tự chủ về sắp xếp bộ máy, biên chế, tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện Đề án vị trí việc làm phải thật sự thiết thực, làm rõ yêu cầu về chức danh, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị và cá nhân, đổi mới quy trình tuyển chọn, đề bạt đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên,…Ngành giáo dục cần mạnh mẽ đề xuất về ngành, lĩnh vực, địa bàn, cấp học, nhóm công việc liên quan đến giáo dục đào tạo mà nhà nước khuyến khích huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư, tạo ra sự cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp phù hợp với vùng miền; chú trọng hơn nữa trong công tác giáo dục, đào tạo mà quan trọng nhất là giáo dục cho học sinh về nhân cách, nhận thức, về kỹ năng; nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học, cũng như hoạt động quản lý; đẩy mạnh giáo dục trong nhà trường và giáo dục ngoài môi trường xã hội, khuyến khích giáo dục cộng đồng, xây dựng xã hội học tập…

Ngọc Pháp