Sở GDĐT Quảng Ngãi
 

TRA CỨU ĐIỂM THI TUYỂN VÀO LỚP 10 QUẢNG NGÃI (Đã có dữ liệu năm 2016)

Tìm theo số báo danh ............... (Ví dụ: 220051)
Theo họ tên............................. (Chú ý: nhập Họ và tên đầy đủ hoặc nhập Tên)
   
 

Đánh dấu vào ô vuông phía trước nội dung cần tìm

Có thể tìm theo họ tên, số báo danh hoặc cả hai