Hội nghị nghiệp vụ Tổ nghiệp vụ bộ môn giáo viên bậc trung học năm 2018

Lượt xem:


Ngày 23/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổ nghiệp vụ bộ môn giáo viên bậc trung học năm học 2018 – 2019.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban Thường trực Tổ nghiệp vụ Nguyễn Kiên dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, tham dự có lãnh đạo Phòng GDTrH, chuyên viên, thành viên Tổ nghiệp vụ bộ môn phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Mục đích Hội nghị là đánh giá kết quả hoạt động Tổ nghiệp vụ bộ môn thời gian qua, đồng thời trang bị, cập nhật cho đội ngũ giáo viên cốt cán cấp THCS, THPT những vấn đề về đổi mới trong công tác quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; thảo luận, trao đổi về nội dung, kế hoạch hoạt động Tổ nghiệp vụ năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kiên ghi nhận kết quả hoạt động của Tổ nghiệp vụ bộ môn trong năm học 2017 – 2018, đồng thời đề nghị mỗi thành viên Tổ nghiệp vụ không ngừng cập nhật những vấn đề về đổi mới trong công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá ở các môn học, các biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phương pháp, nội dung, cách thức ôn tập học sinh khối 12 tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi./.

                                                                                Hà Tấn Thọ