Công bố công khai dự toán chi vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Công bố công khai dự toán chi vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Công bố công khai số liệu dự toán chi vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, file đính kèm. ...
Thông báo về việc xin cung cấp báo giá thiết bị, dụng cụ phục vụ cho HKPĐ lần thứ XIV năm 2024 (lần 2)

Thông báo về việc xin cung cấp báo giá thiết bị, dụng cụ phục vụ cho HKPĐ lần thứ XIV năm 2024 (lần 2)

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ngãi đang có kế hoạch mua sắm thiết bị, dụng cụ phục vụ cho Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) lần thứ XIV năm 2024. Để có cơ sở thực hiện quy trình mua sắm, Sở GDĐT đề nghị quý doanh nghiệp có chức năng kinh doanh đáp ứng yêu cầu theo quy định hiện hành xem xét, cung cấp cho Sở... ...
Cung cấp báo giá huy chương tổ chức HKPĐ lần thứ XIV năm 2024

Cung cấp báo giá huy chương tổ chức HKPĐ lần thứ XIV năm 2024

Lượt xem:

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 01/01/2024; Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư... ...
Thông báo khởi công Công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn Phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thông báo khởi công Công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn Phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi thông báo về việc khởi công xây dựng công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn Phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau: 1. Tên hạng mục công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc... ...
Thư mơi tư vấn quản lý dự án thi công xây dựng công trình (Gói thầu số 01)

Thư mơi tư vấn quản lý dự án thi công xây dựng công trình (Gói thầu số 01)

Lượt xem:

Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sông Trà Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SXD ngày 16/10/2023 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các đơn... ...
Thư mời về việc mua bảo hiểm thi công xây dựng công trình

Thư mời về việc mua bảo hiểm thi công xây dựng công trình

Lượt xem:

Kính gửi: Công ty Bảo hiểm PVI Nam Trung bộ Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SXD ngày 16/10/2023 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các đơn vị... ...
Thư mời giám sát thi công xây dựng công trình (Gói thầu số 02)

Thư mời giám sát thi công xây dựng công trình (Gói thầu số 02)

Lượt xem:

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Công Bằng Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-SXD ngày 16/10/2023 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế – Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các... ...
Về việc lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống quản lý, tuyển sinh đầu cấp: Quản lý quy trình; đăng ký trực tuyến; tra cứu trực tuyến thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (toàn trình)

Về việc lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống quản lý, tuyển sinh đầu cấp: Quản lý quy trình; đăng ký trực tuyến; tra cứu trực tuyến thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (toàn trình)

Lượt xem:

1. Tên chủ đầu tư: Sở GDĐT Quảng Ngãi. Địa chỉ: 58 Hùng Vương, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 2. Tên gói thầu: Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát Thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống quản lý, tuyển sinh đầu cấp: Quản lý quy trình; đăng ký trực tuyến; tra cứu trực tuyến thông tin; cung cấp dịch vụ công trực tuyến... ...
Thư mời chào giá thuê xe ô tô phục vụ Đoàn kiểm tra Chương trình Sóng và máy tính cho em

Thư mời chào giá thuê xe ô tô phục vụ Đoàn kiểm tra Chương trình Sóng và máy tính cho em

Lượt xem:

1. Thời gian thuê xe: – Thời gian: Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 05/01/2024 – Địa điểm đón và trả khách: Tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi (58 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi). – Địa điểm đến: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (theo lịch trình đính kèm). 2. Yêu cầu đối với các đơn vị cho thuê xe: – Có đủ... ...
Thông báo về việc nhận Quyết định phân công công tác đối với viên chức trúng tuyển làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thông báo về việc nhận Quyết định phân công công tác đối với viên chức trúng tuyển làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

Lượt xem:

Thông báo về việc nhận Quyết định phân công công tác đối với viên chức trúng tuyển làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo  (Thông báo đính kèm). ...
Nhận Quyết định tuyển dụng và xác nhận thông tin

Nhận Quyết định tuyển dụng và xác nhận thông tin

Lượt xem:

Nhận Quyết định tuyển dụng viên chức (nhân viên) và xác nhận thông tin (Công văn đính kèm). ...
Đính chính tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2021 đối với môn giáo dục công dân cấp THPT

Đính chính tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2021 đối với môn giáo dục công dân cấp THPT

Lượt xem:

Đính chính tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2021 đối với môn giáo dục công dân cấp THPT (Thông báo đính kèm). ...
Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp đã tốt nghiệp ngành đào tạo Giáo dục thể chất (mã số 7140206) và được cấp bằng cử nhân Giáo dục thể chất

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp đã tốt nghiệp ngành đào tạo Giáo dục thể chất (mã số 7140206) và được cấp bằng cử nhân Giáo dục thể chất

Lượt xem:

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp đã tốt nghiệp ngành đào tạo Giáo dục thể chất (mã số 7140206) và được cấp bằng cử nhân Giáo dục thể chất (Thông báo đính kèm). ...
Thông báo điều chỉnh, bổ sung nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Thông báo điều chỉnh, bổ sung nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Lượt xem:

Thông báo điều chỉnh, bổ sung nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 (Thông báo đính kèm) ...
Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2021 cho các cấp học: mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2021 cho các cấp học: mầm non, tiểu học, THCS, THPT

Lượt xem:

Thông báo tài liệu hướng dẫn ôn tập tuyển dụng giáo viên năm 2021 cho các cấp học: 1. Cấp học: mầm non, Tài liệu 2. Cấp tiểu học, Tài liệu 3. Cấp THCS, THPT, Tài liệu ...
Tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Lượt xem:

Thông báo Tổ chức tuyển dụng giáo viên cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 (Phiếu đăng ký dự tuyển) ...
Trang 1 / 512345 »