Đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh khi sáp nhập các điểm trường ở cùng địa bàn

Đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh khi sáp nhập các điểm trường ở cùng địa bàn

Lượt xem:

Trong thời gian qua, một số địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII. Kết quả nhiều điểm trường và trường có quy mô nhỏ ở các... ...
Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định

Nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định

Lượt xem:

Để tăng cường công tác quản lý các khoản thu, chấn chỉnh kịp thời trình trạng lạm thu tại các cơ sở giáo dục công lập dưới mọi hình thức trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm học 2018... ...
Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi

Đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:

Sáng ngày 25/01, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa dẫn đầu Đoàn công tác liên ngành về khảo sát, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục mầm non, tình hình trường, lớp ở khu công nghiệp, khu chế xuất. Đoàn khảo sát liên ngành đã đến thăm, kiểm tra tình hình trường lớp, cơ sở vật chất, chất lượng chăm... ...
Chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết

Chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết

Lượt xem:

Ngày 07/9/2017, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND về Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh các lớp chuyên của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, áp dụng từ năm học 2017-2018. ​Theo đó, hỗ trợ chi phí học tập thường xuyên: hỗ trợ bằng 70% mức lương cơ sở/học sinh/tháng cho đối tượng học sinh là con hộ nghèo, hộ cận... ...
Trường phổ thông dân tộc dân tộc bán trú được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh

Trường phổ thông dân tộc dân tộc bán trú được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh

Lượt xem:

Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Theo đó, khoảng cách học sinh... ...
PHÂN BỔ GẠO HỖ TRỢ CHO HỌC SINH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

PHÂN BỔ GẠO HỖ TRỢ CHO HỌC SINH HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Lượt xem:

Ngày 24/11/2016, Quyết định số 2316/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt phương án cấp gạo để hỗ trợ cho học sinh học kỳ I năm học 2016-2017 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ; theo đó, số gạo phân bổ cho các địa phương đợt 2 của học kỳ I, năm học 2016-2017 là 670.220 kg... ...
Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:

UBND tỉnh vừa Ban hành Quy định về thuyên chuyển công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập và phòng giáo dục và đào tạo tại miền núi, hải đảo về đồng bằng, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, đối tượng áp dụng là Công chức, viên chức đang công tác tại các cơ sở giáo dục (Mầm... ...
Thông báo chương trình học bổng Chevening năm học 2012-2013

Thông báo chương trình học bổng Chevening năm học 2012-2013

Lượt xem:

...