Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; kế hoạch đầu tư phát triển 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

Lượt xem:

I. Kết quả nổi bật về kinh tế – xã hội, kết quả giải ngân vốn đầu tư công ước 6 tháng đầu năm 2024 1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được UBND tỉnh giao theo Quyết định số 1367/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 và Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024, số lượng trường đạt kiểm định chất lượng và... ...
Phê duyệt kế hoạch Thanh tra năm học 2020-2021

Phê duyệt kế hoạch Thanh tra năm học 2020-2021

Lượt xem:

Phê duyệt kế hoạch Thanh tra năm học 2020-2021   (Quyết định đính kèm) ...
Ban hành Chương trình Công tác năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành Chương trình Công tác năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:

Ban hành Chương trình Công tác năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi (Quyết định đính kèm) ...
Kế hoạch Kiểm tra chuyên môn cấp THCS, THPT năm học 2019-2020

Kế hoạch Kiểm tra chuyên môn cấp THCS, THPT năm học 2019-2020

Lượt xem:

Kế hoạch Kiểm tra chuyên môn cấp THCS, THPT năm học 2019-2020 (Kế hoạch kèm theo) ...
Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm học 2019-2020

Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm học 2019-2020

Lượt xem:

Phê duyệt Kế hoạch Thanh tra năm học 2019-2020 (kế hoạch đính kèm) ...
Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2019-2020

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2019-2020

Lượt xem:

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2019-2020 (Kế hoạch đính kèm) ...
Tập trung chỉ đạo hoạt động dạy, học sau Tết Nguyên đán

Tập trung chỉ đạo hoạt động dạy, học sau Tết Nguyên đán

Lượt xem:

Theo Kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019, sáng ngày 11/02/2019, tất cả các trường học, cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức dạy và học theo kế hoạch năm học. Để thu hút học sinh đi học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, một số trường học ở các huyện miền núi đã tổ chức hoạt động thể thao sau giờ chào cờ đầu tuần... ...
Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi

Lượt xem:

Ban hành Chương trình công tác năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi (kế hoạch kèm theo) ...
Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp học mầm non tỉnh Quảng Ngãi năm học 2018-2019

Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp học mầm non tỉnh Quảng Ngãi năm học 2018-2019

Lượt xem:

Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi cấp học mầm non tỉnh Quảng Ngãi năm học 2018-2019 (Kế hoạch đính kèm) ...
Kế hoạch công tác năm học 2018-2019

Kế hoạch công tác năm học 2018-2019

Lượt xem:

Kế hoạch công tác năm học 2018-2019 (kế hoạch đính kèm) ...
Kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019

Kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019

Lượt xem:

Kế hoạch thanh tra năm học 2018-2019 (Kế hoạch đính kèm) ...
Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018

Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2018

Lượt xem:

...
Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2017-2018

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm học 2017-2018

Lượt xem:

...
Kế hoạch Tổ chức làm việc với Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện về công tác phát triển giáo dục tại địa phương năm 2017

Kế hoạch Tổ chức làm việc với Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện về công tác phát triển giáo dục tại địa phương năm 2017

Lượt xem:

Kế hoạch số 106/KH-SGDĐT ngày 24/02/2017 về việc  Tổ chức làm việc với Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện về công tác phát triển giáo dục tại địa phương năm 2017 ...
Trang 1 / 3123 »