Vui lòng liên hệ theo thông tin:

Sở Giáo Dục và Đào Tạo Quảng Ngãi

  • Điện thoại: 0255.3824164
  • Email: vanphongso@quangngai.edu.vn
  • Trụ sở: 58 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi