Lưu Thanh Hải Văn phòng Sở Chánh Văn phòng 02553824164 lthai@quangngai.edu.vn
Nguyễn Đức Huân Văn phòng Sở Phó Chánh văn phòng 3824164 ndhuan@quangngai.edu.vn
Huỳnh Thị Xin Văn phòng Sở Văn Thư 3822703 htxin@quangngai.edu.vn
Lê Ngọc Pháp Văn phòng Sở Chuyên viên 3824775 lnphap@quangngai.edu.vn
Phạm Thị Kim Duyên Văn phòng Sở Lưu trữ 3824703 ptkduyen@quangngai.edu.vn
Nguyễn Hữu Việt Hùng Văn phòng Sở Lái Xe 3824164 nhvhung@quangngai.edu.vn
Võ Ngọc Sơn Văn phòng Sở Lái xe 3824164 vnson@quangngai.edu.vn
Nguyễn Thị Liễu Văn phòng Sở Chuyên viên 3824164 ntlieu@quangngai.edu.vn