HƯỚNG DẪN BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC ƯU TIÊN, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN, NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC; CAO ĐẲNG NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 20121

Lượt xem:


Hướng dẫn điều chỉnh khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên, nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐGDMN năm 2021 (Đính kèm)