Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023

Lượt xem:


Chiều 01/6, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi họp quán triệt, triển khai các nhiệm vụcủa Công đoàn Giáo dục tỉnhlần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2013.

Dự và chủ trì cuộc họp có Chủ tịch Công đoànGiáo dục tỉnh Võ Văn Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kiên,cùng các thành viên trong Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh lần thứ XI.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh, đồng chí Võ Văn Quangđã thông tin một số nhiệm vụ chung của ngành; thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chấp hành, Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo – Công đoàn Giáo dục tỉnh, giữa Công đoàn Giáo dục tỉnh với Liên đoàn Lao động huyện, thành phố.

Qua đó, trong thời gian đến, Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2013 phối hợp với Ban giám hiệu, tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CĐ ngày 20/3/2018 của Đại hội đại biểu Công đoàn Giáo dục tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018-2023 với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, góp phần thực hiện mục tiêu đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                       Ngọc Pháp