LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 NĂM 2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 NĂM 2023

Lượt xem:

...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10 NĂM 2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10 NĂM 2023

Lượt xem:

...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9 NĂM 2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9 NĂM 2023

Lượt xem:

...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8 NĂM 2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8 NĂM 2023

Lượt xem:

...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7 NĂM 2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7 NĂM 2023

Lượt xem:

...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 06 NĂM 2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 06 NĂM 2023

Lượt xem:

...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 05 NĂM 2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 05 NĂM 2023

Lượt xem:

...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 04 NĂM 2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 04 NĂM 2023

Lượt xem:

...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 03 NĂM 2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 03 NĂM 2023

Lượt xem:

...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 02 NĂM 2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 02 NĂM 2023

Lượt xem:

...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 NĂM 2023

Lượt xem:

...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA GIÁM ĐỐC NĂM 2023

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA GIÁM ĐỐC NĂM 2023

Lượt xem:

...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12 NĂM 2022

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12 NĂM 2022

Lượt xem:

...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 NĂM 2022

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 11 NĂM 2022

Lượt xem:

...
Quy chế tổ chức tiếp công dân

Quy chế tổ chức tiếp công dân

Lượt xem:

...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 -10 NĂM 2022

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 01 -10 NĂM 2022

Lượt xem:

...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA GIÁM ĐỐC NĂM 2022

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA GIÁM ĐỐC NĂM 2022

Lượt xem:

...
THÔNG BÁO TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

Lượt xem:

THÔNG BÁO TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH   Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo các nội dung sau đây: – Những vướng mắc cụ thể trong thực hiện quy định hành chính do hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện... ...