Hội nghị đánh giá tiến độ thành lập trường Phổ thông Dân tộc bán trú trên địa bàn tỉnh

Lượt xem:


Phó Ch  t ch UBND t nh Lê Quang Thích phát bi u ch    o t i h i ngh

Sáng 12/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Thích chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ thành lập trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của UBND tỉnh.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2013-2020 sẽ thành lập 74 trường PTDTBT trên địa bàn 06 huyện miền núi. Riêng năm học 2013-2014 sẽ thành lập 08 trường tiểu học PTDTBT và 12 trường Trung học cơ sở PTDTBT tại Trà Bồng (3), Minh Long (2), Ba Tơ (0), Sơn Tây (6), Tây Trà (7) và Sơn Hà (2).

Để thực hiện kế hoạch đề ra, Sở GD&ĐT và UBND các huyện miền núi đã triển khai nhiều hoạt động như tập huấn về việc thành lập và tổ chức hoạt động trường PTDTBT, tập huấn về trình tự thủ tục việc thành lập trường, xây dựng Đề án thành lập trường PTDTBT,…

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến nay chỉ có 05/20 trường PTDTBT được thành lập. Huyện huyện Tây Trà có 05 trường PTDTBT được thành lập, 05 huyện còn lại chưa có trường PTDTBT nào được thành lập.

Báo cáo về những nguyên nhân làm chậm tiến độ thực hiện Quyết định 1038, lãnh đạo Sở GD&ĐT nêu rõ: điều kiện để thành lập trường THPTBT là phải có nhà ở, nhà ăn, bếp ăn, nhà vệ sinh, nước sạch, vật dụng sinh hoạt cho đời sống nội trú,… các hạng mục này đều phải đầu tư mới, hiện tại tình hình cơ sở vật chất nói trên chưa đủ điều kiện theo quy định để thành lập trường, làm cho tiến độ thành lập trường PTDTBT bị chậm trễ.

Bên cạnh đó, một số huyện sau khi cầu, đường giao thông được đầu tư, việc đi lại thuận tiện, do vậy số học sinh bán trú giảm, dẫn đến không đủ tỉ lệ % học sinh bán trú để thành lập trường PTDTBT, phải thay đổi gây chậm trễ trong công tác tham mưu.

Tại hội nghị, đại diện 06 huyện miền núi chia sẻ những nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc dẫn đến việc chậm trễ trong quá trình thực hiện Kế hoạch, đồng thời đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thành lập trường PTDTBT.

Quang c nh h i ngh

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích ghi nhận và chia sẻ những khó khăn của Sở GD&ĐT và 06 huyện miền núi trong quá trình thành lập trường PTDTBT trong thời gian qua.

Tuy nhiên, để hoàn thành đúng tiến độ thành lập trường PTDTBT trong thời gian tới, Phó Chủ tịch yêu cầu Sở GD&ĐT tổ chức kiểm tra lại điều kiện thành lập trường tại một số trường trong kế hoạch thành lập trường PTDTBT năm 2013,2014. Sau khi kiểm tra, báo cáo cho UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch hợp lý. Các trường nằm trong kế hoạch năm học 2013-2014 chưa thực hiện kịp sẽ tiếp tục thực hiện trong năm học 2014-2015.

Riêng các huyện cần chủ động rà soát lại tình hình cơ sở vật chất hiện có, ưu tiên đầu tư cho các hạng mục thiết yếu như nhà ở bán trú, nhà ăn, bếp ăn, công trình vệ sinh, nước sạch… trên cơ sở đó, huyện điều chỉnh lại kế hoạch theo điều kiện thực tế tại địa phương, lập dự toán kinh phí đầu tư CSVC cho các trường PTDTBT hàng năm gởi Sở GD&ĐT, Sở Kế hoạch-Đầu tư, Sở tài chính để đưa vào dự toán chung hàng năm của tỉnh.

Các trường PTDTBT dự kiến được thành lập phải có tính khả thi và bền vững cao, tránh tình trạng chạy theo hình thức, số lượng, Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

Minh Thiện