Hội nghị giao ban Vùng thi đua số 4 lần thứ 2 năm học 2013 – 2014

Lượt xem:


IMG 5301

Thực hiện kế hoạch công tác của khối thi đua vùng 4, sáng ngày 9 tháng 5 năm 2014, Hội nghị giao ban Vùng thi đua số 4 lần thứ hai năm học 2013 – 2014 được tổ chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi.

Tham dự Hội nghị có 10 Sở Giáo dục và Đào tạo vùng thi đua số 4, gồm: Đắk Lắk, trưởng Vùng thi đua số 4, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Yên, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Kon Tum. Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của toàn Vùng thi đua, cụ thể:

Tính đến nay toàn vùng có 6.228 trường với 93.944 lớp, tăng 109 trường, giảm 2.260 lớp so với năm học trước, trong đó:

Mầm non: Có 1.891 trường, 19.253 lớp (tăng 39 trường, giảm 1.695 lớp)

Tiểu học: Có 2.393 trường, 42.493 lớp (tăng 26 trường, tăng 443 lớp)

THCS: Có 1.525 trường, 22.758 lớp (tăng 22 trường, tăng 164 lớp)

THPT: Có 419 trường, 9.442 lớp (tăng 23 trường, giảm 1.176 lớp)

So với năm học trước, số lượng học sinh nhìn chung giảm ở bậc trung học (THCS giảm 5.530, THPT giảm 9.559) tăng ở bậc học Mầm non và Tiểu học (Mầm non tăng 12.228, Tiểu học tăng 16.402). Theo số liệu thống kê của năm học mới 2013 – 2014 toàn vùng có 2.785.015 học sinh từ mầm non đến THPT, tăng 25.031 học sinh. Có được kết quả trên là các địa phương đã làm tốt công tác phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, số trường lớp mầm non ngày càng phát triển và công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi luôn được quan tâm.

Tổng biên chế sự nghiệp cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục và đào tạo toàn Vùng trong năm học 2013 – 2014 là 203.612 người, trong đó có 159.891 giáo viên, có 99,22% giáo viên đạt chuẩn, 49,09% giáo viên đạt trên chuẩn. Nhìn chung, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên của các tỉnh đảm bảo số lượng, cơ cấu bộ môn và đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ quản lý giáo dục và giảng dạy của năm học mới.

Về tỷ lệ giáo viên/ lớp của toàn vùng cơ bản đã đảm bảo theo yêu cầu, quy định. Tuy nhiên xét theo từng tỉnh vẫn còn những bất cập ở các cấp học, bậc học như:

– Mầm non: toàn vùng đạt 1,41gv/lớp.

– Tiểu học: toàn vùng đạt 1,40 gv/lớp.

– THCS: toàn vùng đạt 1,96 gv/lớp.

– THPT: toàn vùng đạt 2,32 gv/lớp.

Đến tháng 4/2014, toàn vùng có 1.908/6.228 trường chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 30,47%, tăng 229 trường so với năm 2012, Đắk Lắk tăng cao nhất (+39), Đắk Nông tăng ít nhất (+14)

Tỷ lệ bỏ học của học sinh so với đầu năm học tính đến tháng 4/2014 là 9.090 học sinh – tỷ lệ 0,42%, giảm 746 học sinh – giảm 7,08% so với năm học trước.

Tại Hội nghị cũng nêu rõ những khó khăn riêng của từng địa phương trong vùng thi đua số 4 đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm: Số lượng trường học đạt chuẩn quốc gia còn ít do cơ sở vật chất còn thiếu nhiều; chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số chưa đáp ứng yêu cầu của sự phát triển; việc thực hiện Nghị định 115 và Thông tư liên tịch 47 ở các phòng Giáo dục và Đào tạo còn gặp nhiều khó khăn do thiếu sự thống nhất đồng bộ trong phân cấp quản lý; ưu tiên vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án khác của nhà nước, dự án viện trợ quốc tế, đặc biệt là Chương trình kiên cố hóa trường lớp học giai đoạn 2012-2015 cho giáo dục mầm non để thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi,…