Hội nghị tập huấn triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg

Lượt xem:


S1120005

Sáng ngày 03 tháng 4 năm 2014, Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg. Tại điểm cầu truyền hình của Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thứ trưởng Trần Thị Nghĩa, lãnh đạo Văn phòng các Vụ, Cục chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại điểm cầu truyền hình Quảng Ngãi có ông Trần Hữu Tháp – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi, đại diện các phòng ban Sở và lãnh đạo các trường THPT và giáo viên dạy môn giáo dục công dân của tất cả các trường THPT trên toàn tỉnh

Hội nghị tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Hướng dẫn các sở Giáo dục và Đào tạo triển khai việc đưa nội dung Phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; hướng dẫn cách thức tổ chức, nội dung giảng dạy tích hợp, lồng ghép nội dung Phòng chống tham nhũng vào môn học giáo dục công dân cấp THPT; cách thức sử dụng tài liệu Giáo dục nội dung Phòng chống tham nhũng trong môn Giáo dục công dân cấp THPT theo công văn chỉ đạo số 8784/BGDĐT-GDTrH ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn cách thức tổ chức giảng dạy tích hợp, lồng ghép nội dung Phòng chống tham nhũng vào môn học giáo dục công dân cấp THPT

S1120012

Ngoài ra Hội nghị còn giới thiệu các bài giảng eLearning giảng dạy nội dung Phòng chống tham nhũng tích hợp, lồng ghép vào môn học giáo dục công dân, làm tài liệu tham khảo cho giáo viên thực hiện.